درباره . . .

دبیرخانه همایش «مفهوم بدی و اشکال بیان آن» که با زیر عنوان «ادبیات بیمارگون، عرصۀ بحران اندیشه» کوشیده است تا حوزۀ مطالعات پژوهشگران، اساتید، محققین و دانشجویان گرامی علاقه مند به این موضوع را بهتر تبیین نماید، از تمامی عزیزانی که آثاری در این زمینه به دو زبان فرانسه یا فارسی دارند، جهت شرکت در همایش دعوت به عمل می آورد. خواهشمند است جهت اطلاع از محورهای همایش، تاریخ های مهم و ... به توضیحات تکمیلی موجود در قسمت «فراخوان ها» مراجعه نمایید.